3.5 inch Hot-swap Drive Bay Kit AUP4X35S3HSDK

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 3.5" Hot Swap Drive Kit for P4000 server chassis.
    For usage with S2600ST family boards

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

3.5 inch Hot-swap Drive Bay Kit AUP4X35S3HSDK, Single

  • MM# 959879
  • Mã đặt hàng AUP4X35S3HSDK
  • ID Nội dung MDDS 800884

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G157815L2
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal 62734
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Discontinued 4U Rack or Pedestal 62735

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.