Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Bus Speed
Thuật in thạch bản
TDP
Hỗ trợ ép xung
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Chipset Intel® B250 Chipset Intel® dòng 200
Tình trạng
Chipset Intel® B250 Launched
Ngày phát hành
Chipset Intel® B250 Q1'17
Bus Speed
Chipset Intel® B250 8 GT/s DMI3
Thuật in thạch bản
Chipset Intel® B250 22 nm
TDP
Chipset Intel® B250 6 W
Hỗ trợ ép xung
Chipset Intel® B250 Không

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bảng dữ liệu
Có sẵn Tùy chọn nhúng
Chipset Intel® B250 Không
Bảng dữ liệu
Chipset Intel® B250 Xem ngay

Thông số bộ nhớ

Số DIMM trên mỗi kênh
Số DIMM trên mỗi kênh
Chipset Intel® B250 2

Đồ họa Bộ xử lý

Số màn hình được hỗ trợ
Số màn hình được hỗ trợ
Chipset Intel® B250 3

Các tùy chọn mở rộng

Hỗ trợ PCI
Phiên bản PCI Express
Cấu hình PCI Express
Số cổng PCI Express tối đa
Hỗ trợ PCI
Chipset Intel® B250 Không
Phiên bản PCI Express
Chipset Intel® B250 3.0
Cấu hình PCI Express
Chipset Intel® B250 x1, x2, x4
Số cổng PCI Express tối đa
Chipset Intel® B250 12

Thông số I/O

Số cổng USB
Phiên bản chỉnh sửa USB
USB 3.0
USB 2.0
Số cổng SATA 6.0 Gb/giây tối đa
Cấu hình RAID
Mạng LAN Tích hợp
Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ
Số cổng USB
Chipset Intel® B250 12
Phiên bản chỉnh sửa USB
Chipset Intel® B250 3.0/2.0
USB 3.0
Chipset Intel® B250 6
USB 2.0
Chipset Intel® B250 Up to 12
Số cổng SATA 6.0 Gb/giây tối đa
Chipset Intel® B250 6
Cấu hình RAID
Chipset Intel® B250 N/A
Mạng LAN Tích hợp
Chipset Intel® B250 Integrated MAC
Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ
Chipset Intel® B250 1x16

Thông số gói

Kích thước gói
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Kích thước gói
Chipset Intel® B250 23mm x 24mm
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Chipset Intel® B250 No

Các công nghệ tiên tiến

Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™
Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®
Công nghệ âm thanh HD Intel®
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Khả năng quản trị tiêu chuẩn Intel®
Công nghệ phản hồi thông minh Intel®
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP)
Intel® Rapid Storage Technology cho Thiết Bị Lưu Trữ PCI
Intel® Smart Sound Technology
Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT)
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™
Chipset Intel® B250
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Chipset Intel® B250
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™
Chipset Intel® B250 Không
Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®
Chipset Intel® B250 11
Công nghệ âm thanh HD Intel®
Chipset Intel® B250
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Chipset Intel® B250
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Chipset Intel® B250 Không
Khả năng quản trị tiêu chuẩn Intel®
Chipset Intel® B250 Không
Công nghệ phản hồi thông minh Intel®
Chipset Intel® B250 Không
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP)
Chipset Intel® B250 Không
Intel® Rapid Storage Technology cho Thiết Bị Lưu Trữ PCI
Chipset Intel® B250
Intel® Smart Sound Technology
Chipset Intel® B250
Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT)
Chipset Intel® B250

Bảo mật & độ tin cậy

Công nghệ Intel® Trusted Execution
Intel® Boot Guard
Công nghệ Intel® Trusted Execution
Chipset Intel® B250 Không
Intel® Boot Guard
Chipset Intel® B250

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.