Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 200

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® X299 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® B250 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® H270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® Q250 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® Q270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® Z270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W