Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung
Kiểu hình thức của khung vỏ
Kích thước khung vỏ
Kiểu hình thức của bo mạch
Bao gồm thanh ngang
Dòng sản phẩm tương thích
Chân cắm
TDP
Tấm tản nhiệt
Bao gồm tấm tản nhiệt
Bo mạch hệ thống
Bo mạch chipset
Thị trường đích
Bo mạch dễ Lắp
Cấp nguồn
Loại bộ cấp nguồn
Số nguồn điện được bao gồm
Quạt thừa
Hỗ trợ nguồn điện thừa
Bảng nối đa năng
Các hạng mục kèm theo
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP
Ngày phát hành
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Q4'12
Tình trạng
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued
Sự ngắt quãng được mong đợi
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Q2'14
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Single Processor System Extended Warranty
Kiểu hình thức của khung vỏ
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 1U Rack
Kích thước khung vỏ
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 1.7" x 17.2" x 21.8"
Kiểu hình thức của bo mạch
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN ATX
Bao gồm thanh ngang
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Dòng sản phẩm tương thích
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Intel® Xeon® Processor E5-2400 v2 Family
Chân cắm
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Socket R3
TDP
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 145 W
Tấm tản nhiệt
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 1
Bao gồm tấm tản nhiệt
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Bo mạch hệ thống
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Intel® Server Board S1400SP2
Bo mạch chipset
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Chipset Intel® C602
Thị trường đích
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Embedded
Bo mạch dễ Lắp
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Cấp nguồn
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 350 W
Loại bộ cấp nguồn
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN AC
Số nguồn điện được bao gồm
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 1
Quạt thừa
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Không
Hỗ trợ nguồn điện thừa
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Không
Bảng nối đa năng
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Included
Các hạng mục kèm theo
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN (1) Intel® Server Board S2600WT2

Thông tin bổ sung

Mô tả
URL thông tin bổ sung
Mô tả
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN An integrated 1U rack system featuring an Intel® Server Board S1400SP2 supporting four 3.5" hot -swap HDDss, four one 350W fixed power supply, non-redundant cooling, two passive CPU heat sinks and dual 1 GbE LAN.
URL thông tin bổ sung
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Xem ngay

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

Các loại bộ nhớ
Số DIMM Tối Đa
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ
Kiểu hình thức ổ đĩa Trước
Các loại bộ nhớ
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN DDR3 ECC UDIMM 1333/1600, RDIMM 1333/1600
Số DIMM Tối Đa
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 6
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 96 GB
Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 4
Kiểu hình thức ổ đĩa Trước
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Hot-swap 2.5" or 3.5"

Đồ họa Bộ xử lý

Đồ họa tích hợp
Đồ họa tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN

Các tùy chọn mở rộng

PCIe x8 thế hệ 3
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x8 Thế Hệ 3
Đầu nối cho Mô-đun RAID tích hợp của Intel®
PCIe x8 thế hệ 3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 1
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x8 Thế Hệ 3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 1
Đầu nối cho Mô-đun RAID tích hợp của Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 1

Thông số I/O

Số cổng USB
Tổng số cổng SATA
Cấu hình RAID
Số cổng nối tiếp
Mạng LAN Tích hợp
Số cổng LAN
Hỗ trợ ổ đĩa quang
Firewire
Cổng SAS tích hợp
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
InfiniBand* tích hợp
Số cổng USB
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 13
Tổng số cổng SATA
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 14
Cấu hình RAID
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Software RAID 0,1,10,5 (LSI RSTE)
Số cổng nối tiếp
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 2
Mạng LAN Tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 2x 1GbE
Số cổng LAN
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 2
Hỗ trợ ổ đĩa quang
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Firewire
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Không
Cổng SAS tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 0
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
InfiniBand* tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Không

Thông số gói

Cấu hình CPU tối đa
Cấu hình CPU tối đa
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 1

Các công nghệ tiên tiến

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
BMC tích hợp với IPMI
Trình quản lý nút Intel®
Năng lượng thừa theo yêu cầu Intel®
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Phiên bản TPM
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
BMC tích hợp với IPMI
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN IPMI 2.0 with OEM extensions
Trình quản lý nút Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Năng lượng thừa theo yêu cầu Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Không
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Không
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Không
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN
Phiên bản TPM
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN 1.2

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.