ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 940

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82945GSE Graphics and Memory Controller Discontinued 6 W
Intel® 82801GBM I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.3 W
Intel® 82801GHM I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.3 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82945GM Discontinued 1.1 7 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82945GME Discontinued 1.1 7 W
Intel® 82801GR I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.3 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945G Discontinued 1.1 22.2 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82945GC Discontinued 1.1 22.2 W