ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 940

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Discontinued 6 W
Discontinued USB 2.0 3.3 W
Discontinued USB 2.0 3.3 W
Discontinued 1.1 7 W
Discontinued 1.1 7 W
Discontinued USB 2.0 3.3 W
Discontinued 1.1 22.2 W
Discontinued 1.1 22.2 W