ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 940

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82801GBM I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.3 W
Intel® 82801GHM I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.3 W
Intel® 82801GR I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.3 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945G Discontinued 1.1 22.2 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945GZ Discontinued 1.1 22.2 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945P Discontinued 1.1 15.2 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945PL Discontinued 1.1 15.2 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82946GZ Discontinued 1.1 26 W
Intel® 82946PL Memory Controller Discontinued 1.1 16 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82945GMS Discontinued 1.1 7 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82945GM Discontinued 1.1 7 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945PM Discontinued 1.1 7 W
Intel® 82940GML Graphics and Memory Controller Discontinued 1.1 7 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82945GME Discontinued 1.1 7 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82945GC Discontinued 1.1 22.2 W
Intel® 82945GSE Graphics and Memory Controller Discontinued 6 W