ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 940

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82801GBM I/O Controller Discontinued ใช่ 3.3 W
Intel® 82801GHM I/O Controller Discontinued ใช่ 3.3 W
Intel® 82801GR I/O Controller Discontinued ใช่ 3.3 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82946GZ Discontinued ไม่ใช่ 26 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82945GC Discontinued ใช่ 22.2 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82945GM Discontinued ไม่ใช่ 7 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82945GME Discontinued ใช่ 7 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82945GMS Discontinued ไม่ใช่ 7 W
Intel® 82945GSE Graphics and Memory Controller Discontinued ใช่ 6 W
Intel® 82940GML Graphics and Memory Controller Discontinued ไม่ใช่ 7 W
Intel® 82946PL Memory Controller Discontinued ไม่ใช่ 16 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945G Discontinued ใช่ 22.2 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945GZ Discontinued ไม่ใช่ 22.2 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945P Discontinued ไม่ใช่ 15.2 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945PL Discontinued ไม่ใช่ 15.2 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82945PM Discontinued ไม่ใช่ 7 W