แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000P

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี เซ็กเมนต์แนวตั้ง ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี ชื่อรหัส รวมโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2224XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis เดิมของผลิตภัณฑ์
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis เดิมของผลิตภัณฑ์
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis เดิมของผลิตภัณฑ์