ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล LADMP00AP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1
Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1