โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q3'22 10 3.50 GHz 2.40 GHz 17.5 MB
Launched Q3'22 12 3.50 GHz 2.50 GHz 20 MB
Launched Q3'22 16 3.30 GHz 2.20 GHz 25 MB
Launched Q3'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Launched Q1'22 2 1.70 GHz 1.60 GHz 5 MB
Launched Q1'22 4 3.10 GHz 2.00 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.20 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.30 GHz 2.20 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.40 GHz 2.30 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.40 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.60 GHz 10 MB
Launched Q1'22 6 2.70 GHz 1.70 GHz 10 MB
Launched Q1'22 6 3.50 GHz 2.90 GHz 10 MB
Launched Q1'22 8 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.20 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.70 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 4 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.20 GHz 2.10 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Launched Q1'22 12 3.00 GHz 1.90 GHz 20 MB
Launched Q1'22 12 2.80 GHz 1.80 GHz 20 MB
Launched Q1'22 12 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Launched Q1'22 14 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Launched Q1'22 16 3.10 GHz 2.00 GHz 25 MB
Launched Q1'22 16 3.20 GHz 2.10 GHz 25 MB
Launched Q1'22 16 3.40 GHz 2.50 GHz 25 MB
Launched Q1'22 18 3.10 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Launched Q1'22 20 3.40 GHz 2.40 GHz 30 MB
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB
Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB
Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB
Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache
Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB
Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB
Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB
Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB
Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB
Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB
Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB
Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB
Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB
Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB
Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB
Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB
Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB
Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB
Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB
Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB
Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB
Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB
Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB
Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย