โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2300 Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2400 Discontinued Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2500 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2050 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2250 Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2300 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2300E Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2400 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2500 Discontinued Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2600 Discontinued 2 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2700 Discontinued 2 2.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo U2400 Discontinued 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo U2500 Discontinued Q1'06 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1300 Discontinued 1 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1350 Discontinued 1 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1400 Discontinued 1 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1300 Discontinued 1 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1400 Discontinued 1 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5200 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5500 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5600 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7200 Discontinued 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7400 Discontinued Q3'06 2 2.16 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7600 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1500 Discontinued 1 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7200 Discontinued Q1'07 2 1.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7400 Discontinued Q3'06 2 1.50 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6700 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2350 Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2450 Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7300 Discontinued Q2'07 2 1.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7500 Discontinued Q3'06 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5300 Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7100 Discontinued Q2'07 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7300 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7700 Discontinued Q2'07 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7500 Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7600 Discontinued Q2'07 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6800 Discontinued Q2'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6540 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5250 Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5450 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X7800 Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6850 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7250 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7800 Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X7900 Discontinued Q3'07 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5470 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo U2100 Discontinued Q3'07 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo U2200 Discontinued Q3'07 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7700 Discontinued Q3'07 2 1.80 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5550 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5270 Discontinued 2 1.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T8300 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5750 Discontinued Q1'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T8100 Discontinued Q1'08 2 2.10 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9300 Discontinued Q1'08 2 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9500 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7700 Discontinued Q1'08 2 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4700 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X9000 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9770 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9775 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5670 Discontinued Q2'08 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9650 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X9100 Discontinued Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9400 Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9600 Discontinued Q3'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P9500 Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8600 Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8400 Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5800 Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9300 Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9400 Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9300 Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9400 Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9300 Discontinued Q3'08 2 1.20 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9400 Discontinued Q3'08 2 1.40 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9300 Discontinued Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo ULV SU3300 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7450 Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7350 Discontinued Q3'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7500 Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7600 Discontinued 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9800 Discontinued Q4'08 2 2.93 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8700 Discontinued Q4'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9100 Discontinued Q3'08 4 2.26 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5870 Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7370 Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9550 Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo ULV SU3500 Discontinued Q2'09 1 1.40 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-920 Discontinued Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-940 Discontinued Q4'08 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition Discontinued Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-950 Discontinued Q2'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-960 Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition Discontinued Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9500 Discontinued 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9380 Discontinued Q3'08 2 1.80 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1250 Discontinued 1 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6600 Discontinued Q1'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9600 Discontinued Q1'09 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9600 Discontinued Q1'09 2