โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2348M

แคช 3M, 2.30 GHz

ข้อมูลจำเพาะ

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.28]

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.28]

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* 64 (exe)

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* (exe)

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 7* และ Windows Vista* (exe)

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows Vista* 64 (exe)

การสนับสนุน