ชุด Intel® NUC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ รวมโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชุด Intel® NUC 12 Pro X - NUC12DCMv7 Launched Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro X - NUC12DCMv9 Launched Intel® Core™ i9-12900 Processor (30M Cache, up to 5.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance – NUC11PAHi30Z Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance – NUC11PAHi50Z Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance – NUC11PAHi70Z Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCMi7 Launched Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCMi9 Launched Intel® Core™ i9-12900 Processor (30M Cache, up to 5.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30Z Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50Z Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70Z Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi30Z Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi50Z Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi70Z Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv50Z Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Essential - NUC11ATKC2 Launched Intel® Celeron® Processor N4505 (4M Cache, up to 2.90 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Essential - NUC11ATKC4 Launched Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Essential - NUC11ATKPE Launched Intel® Pentium® Silver N6005 Processor (4M Cache, up to 3.30 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTMi7 Launched Intel® Core™ i7-11700B Processor (24M Cache, up to 4.80 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTMi9 Launched Intel® Core™ i9-11900KB Processor (24M Cache, up to 4.90 GHz)
Intel® NUC 8 Rugged Kit NUC8CCHKRN Launched Intel® Celeron® Processor N3350 (2M Cache, up to 2.40 GHz)
ชุด Intel® NUC NUC7CJYHN Launched Intel® Celeron® Processor J4025 (4M Cache, up to 2.90 GHz)
ชุด Intel® NUC NUC7PJYHN Launched Intel® Pentium® Silver J5040 Processor (4M Cache, up to 3.20 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 - NUC10i3FNHN Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 - NUC10i3FNKN Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 10 - NUC10i5FNHN Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKN Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKN Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHN Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC11PHKi7C Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi3 Discontinued Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi7 Discontinued Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ขุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30L Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30P Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50L Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50W Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70L Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70Q Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv5 Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv50L Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv7 Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv70L Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5 Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7 Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC NUC8i3BEHS Launched Intel® Core™ i3-8140U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC NUC8i5BEHS Launched Intel® Core™ i5-8260U Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 9 Extreme — NUC9i5QNX Launched Intel® Core™ i5-9300H Processor (8M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 9 Extreme — NUC9i7QNX Launched Intel® Core™ i7-9750H Processor (12M Cache, up to 4.50 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 9 Extreme — NUC9i9QNX Launched Intel® Core™ i9-9980HK Processor (16M Cache, up to 5.00 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 9 Pro - NUC9V7QNX Launched Intel® Core™ i7-9850H Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 9 Pro - NUC9VXQNX Launched Intel® Xeon® E-2286M Processor (16M Cache, 2.40 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNH Launched Intel® Core™ i3-8145U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK Launched Intel® Core™ i3-8145U Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH Launched Intel® Core™ i5-8365U Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK Launched Intel® Core™ i5-8365U Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH Launched Intel® Core™ i7-8665U Processor (8M Cache, up to 4.80 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK Launched Intel® Core™ i7-8665U Processor (8M Cache, up to 4.80 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNH Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHF Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNK Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNH Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHF Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHJ Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNK Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKP Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNH Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHC Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNK Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKP Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Rugged NUC8CCHKR Launched Intel® Celeron® Processor N3350 (2M Cache, up to 2.40 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Mainstream-G
(NUC8i5INH)
Discontinued
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC 8 Mainstream-G
(NUC8i7INH)
Discontinued
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC NUC8i7BEK Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)
ชุดเครื่องมือ Intel® NUC NUC5i5RYHS Discontinued Intel® Core™ i5-5257U Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz)
Intel® NUC Kit NUC5i3RYHSN Discontinued Intel® Core™ i3-5005U Processor (3M Cache, 2.00 GHz)
Intel® NUC Kit NUC5i3RYHS Discontinued Intel® Core™ i3-5005U Processor (3M Cache, 2.00 GHz)
Intel® NUC Kit NUC8i3BEH Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz)
Intel® NUC Kit NUC8i3BEK Launched Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz)
Intel® NUC Kit NUC8i5BEH Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)
Intel® NUC Kit NUC8i5BEK Launched Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)
Intel® NUC Kit NUC8i7BEH Discontinued Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)
Intel® NUC Kit NUC8i7HNK Discontinued Intel® Core™ i7-8705G Processor with Radeon™ RX Vega M GL graphics (8M Cache, up to 4.10 GHz)
Intel® NUC Kit NUC8i7HVK Discontinued Intel® Core™ i7-8809G Processor with Radeon™ RX Vega M GH graphics (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7CJYH Launched Intel® Celeron® J4005 Processor (4M Cache, up to 2.70 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7PJYH Launched Intel® Pentium® Silver J5005 Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7i7DNHE Launched Intel® Core™ i7-8650U Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7i7DNKE Launched Intel® Core™ i7-8650U Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC NUC7i3DNHE Launched Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
ชุด Intel® NUC NUC7i3DNKE Launched Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
ชุด Intel® NUC NUC7i5DNHE Launched Intel® Core™ i5-7300U Processor (3M Cache, up to 3.50 GHz)
ชุด Intel® NUC NUC7i5DNKE Launched Intel® Core™ i5-7300U Processor (3M Cache, up to 3.50 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7i5BNHX1 พร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™ Discontinued Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7i7BNHX1 พร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™ Discontinued Intel® Core™ i7-7567U Processor (4M Cache, up to 4.00 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7i3BNHX1 พร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™ Discontinued Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7i3BNH Discontinued Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7i3BNK Discontinued Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7i5BNH Discontinued Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7i5BNK Discontinued Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Intel® NUC Kit NUC7i7BNH Discontinued Intel® Core™ i7-7567U Processor (4M Cache, up to 4.00 GHz)
Intel® NUC Kit NUC6CAYH Discontinued Intel® Celeron® Processor J3455 (2M Cache, up to 2.30 GHz)
Intel® NUC Kit NUC6CAYS Discontinued Intel® Celeron® Processor J3455 (2M Cache, up to 2.30 GHz)
Intel® NUC Kit NUC6i7KYK Discontinued Intel® Core™ i7-6770HQ Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz)
Intel® NUC Kit NUC6i3SYH Discontinued Intel® Core™ i3-6100U Processor (3M Cache, 2.30 GHz)
Intel® NUC Kit NUC6i3SYK Discontinued Intel® Core™ i3-6100U Processor (3M Cache, 2.30 GHz)
Intel® NUC Kit NUC6i5SYH Discontinued Intel® Core™ i5-6260U Processor (4M Cache, up to 2.90 GHz)
Intel® NUC Kit NUC6i5SYK Discontinued Intel® Core™ i5-6260U Processor (4M Cache, up to 2.90 GHz)
ชุดอุปกรณ์ Intel® NUC NUC5PPYH Discontinued Intel® Pentium® Processor N3700 (2M Cache, up to 2.40 GHz)
ชุด Intel® NUC NUC5CPYH Discontinued Intel® Celeron® Processor N3060 (2M Cache, up to 2.48 GHz)
ชุด Intel® NUC NUC5i7RYH Discontinued Intel® Core™ i7-5557U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Intel® NUC Kit NUC5i3MYHE Discontinued Intel® Core™ i3-5010U Processor (3M Cache, 2.10 GHz)
Intel® NUC Kit NUC5i3RYH Discontinued Intel® Core™ i3-5010U Processor (3M Cache, 2.10 GHz)
Intel® NUC Kit NUC5i3RYK Discontinued Intel® Core™ i3-5010U Processor (3M Cache, 2.10 GHz)
Intel® NUC Kit NUC5i5MYHE Discontinued Intel® Core™ i5-5300U Processor (3M Cache, up to 2.90 GHz)
Intel® NUC Kit NUC5i5RYH Discontinued Intel® Core™ i5-5250U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz)
Intel® NUC Kit NUC5i5RYK Discontinued Intel® Core™ i5-5250U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz)
ชุด Intel® NUC DE3815TYKHE Discontinued Intel Atom® Processor E3815 (512K Cache, 1.46 GHz)
ชุด Intel® NUC DN2820FYKH Discontinued Intel® Celeron® Processor N2830 (1M Cache, up to 2.41 GHz)
ชุด Intel® NUC D34010WYK Discontinued Intel® Core™ i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz)
Intel® NUC Kit D34010WYKH Discontinued Intel® Core™ i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz)
ชุด Intel® NUC D54250WYK Discontinued Intel® Core™ i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz)
Intel® NUC Kit D54250WYKH Discontinued Intel® Core™ i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz)
ชุดอุปกรณ์ Intel® NUC DC53427HYE Discontinued Intel® Core™ i5-3427U Processor (3M Cache, up to 2.80 GHz)
ชุด Intel® NUC DCCP847DYE Discontinued Intel® Celeron® Processor 847 (2M Cache, 1.10 GHz)
Intel® NUC Kit DC3217BY Discontinued Intel® Core™ i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz)
ชุด Intel® NUC DC3217IYE Discontinued Intel® Core™ i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz)