การสำรอง Intel® RAID (แบตเตอรี่/แฟลช)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด RAIDLevel NumInternalPorts NumExternalPorts EmbeddedMemorySize เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU7 Launched
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU6 Discontinued
Backup Unit PCIe Slot Mounting Bracket AXXBBUBRKTP Discontinued
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU5 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU4 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU3 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU2 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRBBU1 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRBBU2 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRIBBU1 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRPCM2 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRPCM3 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3NIMH Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU6 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4 Discontinued Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 Discontinued Battery/RMFBU