การสำรอง Intel® RAID (แบตเตอรี่/แฟลช)

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
RAIDLevel
NumInternalPorts
NumExternalPorts
EmbeddedMemorySize
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU