Intel® RAID Smart Battery AXXRBBU2

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Optional RAID Smart battery back up provides up to 48 hours battery retention time for use with Intel® RAID Controller SRCS16. RoHS Server Exemption

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Intel® RAID Controller

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด รองรับระดับ RAID # พอร์ตภายใน ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Controller SRCU41L Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 2 63226
Intel® RAID Controller SRCU42E Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50 2 63227

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก