ตัวเลือกฮีทซิงค์สำรอง

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชุดลูประบายความร้อนด้วยของเหลว AXXBPCTKIT Launched
ฮีทซิงค์ด้านหลัง 1U ระบายความร้อนด้วยอากาศ TNP1UHSB Launched
ฮีทซิงค์ด้านหน้า 1U ระบายความร้อนด้วยอากาศ TNP1UHSF Launched
ฮีทซิงค์ด้านหลัง 2U ระบายความร้อนด้วยอากาศ TNP2UHSB Launched
ฮีทซิงค์ด้านหน้า 2U ระบายความร้อนด้วยอากาศ TNP2UHSF Launched
ฟิลเลอร์ DIMM ว่างเปล่า TNPDMMBLNK Launched
ชุดลูประบายความร้อนด้วยของเหลว TNPLCLPCM Launched
ชุดประกอบฮีทซิงค์ M.2 TNPM2HS Launched
ชุดประกอบฮีทซิงค์ M.2 ระบายความร้อนด้วยของเหลว Launched
ลูปการระบายความร้อนด้วยของเหลว VR TIMM หัวฉีดใช้งาน TNPLCVRTNZ Launched
ลูประบายความร้อนด้วยของเหลว VR TIMM เครื่องมือใช้งาน TNPLCVRTLS Launched
ลูประบายความร้อนด้วยของเหลว VR TIMM แบบผสม TNPLCVRCMPD Launched
ฮีทซิงค์ด้านหลัง 1U ระบายความร้อนด้วยอากาศ FXXWK1UHSB Launched
ฮีทซิงค์ด้านหน้า 1U ระบายความร้อนด้วยอากาศ FXXWK1UHSF Launched
ลูประบายความร้อนด้วยของเหลว DIMM TIMM FXXWKLCDMTM Launched
ฮีทซิงค์แบบ Passive ขนาด 2U FXXWKHS Launched
ชุดอะไหล่เชื่อมต่อท่อแชสซี FCXXLCMANFLD Launched
ชุดเครื่องมือลูประบายความร้อนด้วยของเหลว FXXWKLCLP Launched
คลิปสงวนหน่วยความจำที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว FXXWKLCDMCLP Launched
ชุดประกอบฮีทซิงค์สำหรับ M.2 FXXWKM2HS Launched
1U Standard Front Heat-Sink 78x108mm FXX2678X108HS Launched
1U 78mm by 108mm Heat Sink F1UCA78X108HS35 Launched
Bolster Plate Ensulator Cover for CPU1 AXXBPBPINSCOV Launched
Spare 1U Standard Front Heat Sink FXXEA78X108HS
(Ex-Al 78mm x 108mm)
Discontinued
Spare 1U Standard Heat Sink FXXCA78X108HS
(Cu/Al 78mmx108mm)
Launched
Spare Fabric CPU clips FXXCPUCLIPF Discontinued
Spares Non-fabric CPU clips FXXCPUCLIP Launched
1U Heat Sink FXXEA91X91HS2
(Ex-Al 91 mm x 91 mm)
Discontinued
1U Heat Sink F1UE3PASSHS Discontinued
1U Heat Sink FXXCA90X90HS
(Cu/Al 90mmx90mm)
Discontinued
1U Heat Sink FXXEA90X90HS
(Ex-Al 90mmx90mm)
Discontinued
Spare Heat Sink FEA90X902UHS optimized for Intel® Server Board S2400SC2 in the Intel® R2000M Chassis Discontinued
1U Heat Sink FXXEA84X106HS
(Ex-Al 84mmx106mm)
Discontinued
1U Heat Sink FXXCA84X106HS
(Cu/Al 84mmx106mm)
Discontinued
1U Heat Sink FXXCA91X91HS
(Cu/Al 91mmx91mm)
Discontinued
1U Heat Sink FXXEA91X91HS
(Ex-Al 91mmx91mm)
Discontinued
Passive Narrow Thermal Solution BXSTS200PNRW Discontinued
Processor Spare Kit FFC4UPLAS Discontinued