1U Heat Sink FXXCA84X106HS

Cu/Al 84mmx106mm

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Spare Heat Sink for Intel Compute Modules

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 50740
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 50744
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 50745
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 50746
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 50748
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 50750
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 50752
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 50754
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 50756
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 50758
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 50760
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 50763

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600TP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

Intel® Data Center Blocks สำหรับคลาวด์ (Intel® DCB สำหรับคลาวด์)

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System MCB2312WHY2 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 51052
Intel® Server System MCB2208WAF4 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 51053
Intel® Server System MCB2208WAF5 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 51054
Intel® Server System MCB2224TAF3 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 51095
Intel® Server System MCB2224THY1 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 51096
Intel® Server System VRN2208WAF6 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 51120
Intel® Server System VRN2208WAF8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 51121
Intel® Server System VRN2208WHY8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 51153

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 51315
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 51320

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600KP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51406

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600TP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51436
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 51437
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51438

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51451
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51455
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51458
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51459

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 54066
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 54068
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 54069

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S4600LH

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 54085

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S4600LT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 54087

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600WP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 54386
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 54388
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 54389

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54442
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 54444
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 54445
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54446
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 54448
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 54450

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000WP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 54620
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 54621
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 54622
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 54623
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 54624
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 54625
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 54626
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 54627
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 54628
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 54629
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 54630
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 54631

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 54747

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 54756

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน