ตัวเลือกระบบจ่ายไฟ

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'22 Discontinued
Q4'21 Discontinued
Q4'21 Discontinued
Q1'21 Discontinued
Q3'19 Launched
Q3'19 Launched
Q3'17 Launched
Q4'16 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q3'14 Discontinued
Q3'14 Discontinued
Q3'10 Discontinued
03'10 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q4'07 Discontinued
Q3'07 Discontinued
Q3'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued