ตัวเลือกระบบจ่ายไฟ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
750W Slimline Power Supply AXXBFP750SLPS Launched
Power Distribution Board
(Primary) VP3MPDBASSMBL
Launched
Power Distribution Board
(Secondary) VP3DPDBASSMBL
Launched
2000W AC Common Redundant Power Supply KLP2000CRPS Launched
1600W AC Common Redundant Power Supply AXX1600TCRPS Launched
2100W AC Common Redundant Power Supply FCXX2100CRPS Launched
1300W AC CRPS 80+ Titanium efficiency power supply module AXX1300TCRPS Launched
Node Power Board FH2000NPBAP Discontinued
พาวเวอร์อแดปเตอร์ FXXSSIPWR Launched
พาวเวอร์ซัพพลาย 1100W AC Common Redundant AXX1100PCRPS
(ประสิทธิภาพระดับพลาตินัม)
Launched
พาวเวอร์ซัพพลาย 750W DC AXX750DCCRPS
(ประสิทธิภาพระดับทองคำ)
Discontinued
พาวเวอร์ซัพพลาย 750W AXX750WPSCR Discontinued
พาวเวอร์ซัพพลาย DC 450W ASR1695PSDC Discontinued
พาวเวอร์ซัพพลาย 600W APPT600WHPSU Discontinued
พาวเวอร์ซัพพลาย 750W AXX750WPS Discontinued
โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย 650W ASR1625PS Discontinued
โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย 1000W AXXPSU Discontinued
พาวเวอร์ซัพพลาย 1570W AFC4UPWR Discontinued
พาวเวอร์ซัพพลาย 600W ASR600WPSU Discontinued
พาวเวอร์ซัพพลาย 600W ASR1500PS Discontinued
พาวเวอร์ซัพพลาย 650W APP4650WPSU Discontinued
โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย 750W ASR2500PS Discontinued
พาวเวอร์ซัพพลาย 650W ASR1550PS Discontinued