พาวเวอร์ซัพพลาย 1100W AC Common Redundant AXX1100PCRPS

ประสิทธิภาพระดับพลาตินัม

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Spare/accessory 1100W AC common redundant power supply with 80 Platinum Efficiency

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

1100W AC Common Redundant Power Supply AXX1100PCRPS (Platinum Efficiency), Single

  • MM# 936183
  • รหัสการสั่งซื้อ AXX1100PCRPS

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 60536
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 60539
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 60546
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 60550
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 60555
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 60561
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 60570

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60735
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60739
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60740
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60741
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60743
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60745
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60747
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60749
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60751
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60753
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60755
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60758

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 61269

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 61270
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 61275

Intel® Data Center Blocks สำหรับคลาวด์ (Intel® DCB สำหรับคลาวด์)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System MCB2312WHY2 Discontinued 63917
Intel® Server System MCB2208WAF4 Discontinued 63918
Intel® Server System MCB2208WAF5 Discontinued 63919
Intel® Server System VRN2208WAF6 Discontinued 63950
Intel® Server System VRN2208WAF8 Discontinued 63951
Intel® Server System VRN2208WHY8 Discontinued 63967

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน