ตัวเลือก I/O

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q2'18 Launched PCIe
Q4'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued
Q4'16 Discontinued
Q2'15 Discontinued
Q2'15 Discontinued
Q2'15 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'12 Discontinued
Q3'12 Discontinued
Q3'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q3'10 Discontinued
Q3'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q4'07 Discontinued
Q4'07 Discontinued
Q4'07 Discontinued
Q4'07 Discontinued
Q1'06 Discontinued