ชุดของ Serial Port DB9 Adapters AXXRJ45DB93

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Kit of serial adapter cables

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Kit of Serial Port DB9 Adapters AXXRJ45DB93, Single

  • MM# 920430
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXRJ45DB93
  • MDDS Content ID 708553

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544422000

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 61238
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 61241
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 61248
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 61252
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 61257
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 61263
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 61272

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 61274
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 61277
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 61279
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 61283
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 61285
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 61286
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 61288
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 61290

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 61335
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 61342
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 61350
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 61372
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 61379
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 61380
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 61388
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 61395
Intel® Server System R2308WFTZS Discontinued 61396
Intel® Server System R2308WFTZSR Launched 61403
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 61404
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 61410
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 61411
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 61417
Intel® Server System R2312WFTZS Discontinued 61418
Intel® Server System R2312WFTZSR Launched 61435

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 61437
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 61441
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 61442
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 61443
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 61445
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 61447
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 61449
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 61451
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 61453
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 61455
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 61457
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 61460

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 61953
Intel® Server Chassis R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 61955

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 61962

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2000WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 61966
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 61970

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CW

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62040
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62046
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62050
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62051
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62053
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62054
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62055
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62056

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WFR

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62114
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62118
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62121
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62122

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 65356
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 65357
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 65358
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 65359

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 65378
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 65382

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 65383
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 65387
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 65389
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 65390
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 65393

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 65394
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 65396
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 65397
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 65398
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 65400
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 65402

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 65654
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 65655
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 65658
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 65659
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 65660

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 65662
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 65665
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 65667
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 65669
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 65672
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 65673
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 65674
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 65677
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 65679
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 65680
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 65681

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน