Intel® Ethernet SFP Optics

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet SFP+ LR Optics Launched
Intel® Ethernet SFP+ SR Optics Launched