อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/100 S Series

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทการต่อสาย
MaxTDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
Category-5 up to 100m Dual PCI
Category-5 up to 100m Single PCI