อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/100 S Series

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
Lithography
MaxIOThroughput
SamplePortConfiguration
ประเภทการต่อสาย
Discontinued Category-5 up to 100m
Discontinued Category-5 up to 100m