อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/100 S Dual Port

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

  • การกำหนดค่าพอร์ต Dual

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

  • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCI

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® PRO/100 S Dual Port Server Adapter, retail unit

  • MM# 829938
  • รหัสการสั่งซื้อ PILA8472C3

Intel® PRO/100 S Dual Port Server Adapter, bulk

  • MM# 829939
  • รหัสการสั่งซื้อ PILA8472C3PAK5

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A002U
  • CCATS G016528
  • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับIntel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

หมายเหตุรีลีสผลิตภัณฑ์Intel® Ethernet

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์ Intel® Ethernetสําหรับ MS-DOS*

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก