อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF Series

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทการต่อสาย
MaxTDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
Dual PCI-X
MMF up to 275m Single PCI-X
SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X