อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF Series

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ประเภทการต่อสาย
MaxTDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
Discontinued Dual
Discontinued MMF up to 275m Single
Discontinued SMF up to 10km, MMF up to 550m Single