อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF Series

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF Dual Port Discontinued Dual PCI-X
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF Discontinued MMF up to 275m Single PCI-X
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF
(LX)
Discontinued SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X