อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • การกำหนดค่าพอร์ต Single

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCI-X

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® PRO/1000 MF Server Adapter, OEM Gen

 • MM# 844793
 • รหัสการสั่งซื้อ PWLA8490MFG1P20
 • MDDS Content ID 706627

Intel® PRO/1000 MF Server Adapter, retail unit

 • MM# 845954
 • รหัสการสั่งซื้อ PWLA8490MF
 • MDDS Content ID 706627

Intel® PRO/1000 MF Server Adapter, bulk

 • MM# 847741
 • รหัสการสั่งซื้อ PWLA8490MFBLK5
 • MDDS Content ID 706627

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับIntel® Network Adapters

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Ethernet Product Release Notes

ยูทิลิตี้ข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายและไดรเวอร์สําหรับ Linux*

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก