ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82GS40 Discontinued 1.1 12 W
ฮับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82PM45 Discontinued 1.1 7 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82Q43 Discontinued 1.1 17 W
Intel® 82Q45 Graphics and Memory Controller Hub Discontinued 1.1 17 W
Intel® 82G41 Graphics และ Memory Controller Hub Discontinued 1.1 25 W
Intel® 82GL40 Graphics and Memory Controller Hub Discontinued 1.1 12 W
Intel® 82GS45 Graphics and Memory Controller Hub Discontinued 1.1 12 W
Intel® 82801IBM I/O Controller Discontinued USB 2.0 2.5 W
Intel® 82801IEM I/O Controller Discontinued USB 2.0 2.5 W
Intel® 82801IUX-SFF I/O Controller Discontinued USB 2.0 2.5 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82GM45 Discontinued 1.1 12 W
Intel® 82801JO I/O Controller Discontinued USB 2.0 4.5 W
Intel® 82801JH I/O Controller Discontinued USB 2.0 4.5 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82G43 Discontinued 1.1 24 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82G45 Discontinued 1.1 24 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82P43 Discontinued 1.1 22 W
ฮับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82P45 Discontinued 1.1 22 W
ฮับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82X48 Discontinued 1.1 30.5 W