ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ฮับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82X48 Discontinued ไม่ใช่ 30.5 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82G45 Discontinued ใช่ 24 W
Intel® 82GS45 Graphics and Memory Controller Hub Discontinued ใช่ 12 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82GM45 Discontinued ใช่ 12 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82Q43 Discontinued ไม่ใช่ 17 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82G43 Discontinued ไม่ใช่ 24 W
Intel® 82Q45 Graphics and Memory Controller Hub Discontinued ใช่ 17 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82P43 Discontinued ไม่ใช่ 22 W
Intel® 82G41 Graphics และ Memory Controller Hub Discontinued ใช่ 25 W
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82GS40 Discontinued ไม่ใช่ 12 W
Intel® 82GL40 Graphics and Memory Controller Hub Discontinued ใช่ 12 W
ฮับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82P45 Discontinued ไม่ใช่ 22 W
ฮับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82PM45 Discontinued ไม่ใช่ 7 W
Intel® 82801IBM I/O Controller Discontinued ใช่ 2.5 W
Intel® 82801IEM I/O Controller Discontinued ใช่ 2.5 W
Intel® 82801JO I/O Controller Discontinued ใช่ 4.5 W
Intel® 82801JH I/O Controller Discontinued ไม่ใช่ 4.5 W
Intel® 82801IUX-SFF I/O Controller Discontinued ใช่ 2.5 W