ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 4

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Discontinued 1.1 12 W
Discontinued 1.1 7 W
Discontinued 1.1 17 W
Discontinued 1.1 17 W
Discontinued 1.1 25 W
Discontinued 1.1 12 W
Discontinued 1.1 12 W
Discontinued USB 2.0 2.5 W
Discontinued USB 2.0 2.5 W
Discontinued USB 2.0 2.5 W
Discontinued 1.1 12 W
Discontinued USB 2.0 4.5 W
Discontinued USB 2.0 4.5 W
Discontinued 1.1 24 W
Discontinued 1.1 24 W
Discontinued 1.1 22 W
Discontinued 1.1 22 W
Discontinued 1.1 30.5 W