ฮับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82X48

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

กราฟิกโปรเซสเซอร์

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

  • การปรับตั้งค่า CPU สูงสุด 1
  • TCASE 84°C
  • ขนาดแพ็คเกจ 40mm x 40mm

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® 82X48 Memory Controller Hub (MCH)

  • MM# 895422
  • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLASF
  • รหัสการสั่งซื้อ NU82X48
  • Stepping A1

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLASF

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9770 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6850 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6800 Discontinued Q2'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6700 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9650 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550S Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400S Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400S Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400 Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8300 Discontinued Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200S Discontinued Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7600 Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6540 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4700 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3500 Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3300 Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3200 Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1600 Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1200 Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3400 Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

FSB ที่รองรับ

FSB (Front Side Bus) คือการเชื่อมต่อระหว่างโปรเซสเซอร์และ Memory Controller Hub (MCH)

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มีบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เสนอการซื้อแบบขยายสำหรับระบบที่ชาญฉลาดและโซลูชันแบบเอ็มเบ็ดเด็ด สามารถพบการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) ปรึกษาตัวแทน Intel สำหรับรายละเอียด

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ)

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด หมายถึงความจุสูงสุดของหน่วยความจำที่โปรเซสเซอร์รองรับ

ประเภทของหน่วยความจำ

โปรเซสเซอร์ Intel® มีสี่ประเภท: แบบ Single Channel, แบบ Dual Channel, แบบ Triple Channel, และแบบ Flex Mode

# แชนเนลหน่วยความจำสูงสุด

จำนวน Channel ของหน่วยความจำ หมายถึงการทำงานของแบนด์วิดธ์สำหรับแอพพลิเคชันในการทำงานจริง

แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด

แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด คืออัตราสูงสุดที่ข้อมูลสามารถถูกอ่านหรือถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์โดยโปรเซสเซอร์ (ในหน่วย GB/s)

รองรับหน่วยความจำ ECC

การรองรับหน่วยความจำ ECC แสดงถึงการรองรับหน่วยความจำแบบ Error-Correcting Code ของโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ ECC คือหน่วยความจำระบบชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจหาและแก้ไขความเสียหายของข้อมูลภายในที่พบได้บ่อย โปรดทราบว่าหน่วยความจำ ECC ต้องอาศัยการรองรับทั้งของโปรเซสเซอร์และชิปเซ็ต

กราฟิกในตัว

กราฟิกที่มีในตัวช่วยให้ได้คุณภาพของภาพที่เหลือเชื่อ ประสิทธิภาพกราฟิกที่เร็วขึ้น และตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดกราฟิกแยกต่างหาก

กราฟิกเอาท์พุต

กราฟิกเอาท์พุตระบุอินเตอร์เฟซที่มีในการสื่อสารกับอุปกรณ์แสดงผล

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express เป็นเวอร์ชันที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Peripheral Component Interconnect Express (หรือ PCIe) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ PCI Express เวอร์ชั่นต่างกันจะรองรับอัตราข้อมูลที่ต่างกัน

การกำหนดค่า PCI Express

การกำหนดค่า PCI Express (PCIe) อธิบายถึงการผสมผสานกันของเลน PCIe ที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงเลน PCH PCIe กับอุปกรณ์ PCIe

# สูงสุดของเลน PCI Express

เลน PCI Express (PCIe) ประกอบด้วยสอง Differential Signaling Pairs สำหรับรับข้อมูล กับสำหรับส่งข้อมูล และเป็นหน่วยพื้นฐานของบัส PCIe # ของเลน PCI Express คือจำนวนทั้งหมดที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์

TCASE

อุณหภูมิของเคสคืออุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ Integrated Heat Spreader (IHS) ของโปรเซสเซอร์