ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 3

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82801IH I/O Controller Discontinued ไม่ใช่ 4.3 W
Intel® 82801IO I/O Controller Discontinued ใช่ 4.3 W
Intel® 82X38 Memory Controller Discontinued ไม่ใช่ 26.5 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82G35 Discontinued ไม่ใช่ 28 W
Intel® 82P35 Memory Controller Discontinued ไม่ใช่ 18 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82Q35 Discontinued ใช่ 15 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82Q33 Discontinued ไม่ใช่ 15 W
Intel® 82G33 Graphics and Memory Controller Discontinued ไม่ใช่ 19 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82P31 Discontinued ไม่ใช่ 15.5 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82G31 Discontinued ไม่ใช่ 17 W