คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82G35

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

กราฟิกโปรเซสเซอร์

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

  • การปรับตั้งค่า CPU สูงสุด 1
  • TCASE 97°C
  • ขนาดแพ็คเกจ 34mm x 34mm

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® 82G35 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH)

  • MM# 892573
  • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLAJJ
  • รหัสการสั่งซื้อ LE82G35
  • Stepping E0

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLAJJ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9650 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550S Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400S Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400S Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400 Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8300 Discontinued Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200S Discontinued Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7600 Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6540 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4700 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3500 Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3300 Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3200 Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1600 Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1200 Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3400 Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 440 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 430 Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 420 Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

FSB ที่รองรับ

FSB (Front Side Bus) คือการเชื่อมต่อระหว่างโปรเซสเซอร์และ Memory Controller Hub (MCH)

พาริตี้ FSB

พาริตี้ FSB ให้การตรวจสอบความผิดพลาดกับข้อมูลที่ส่งบน FSB (Front Side Bus)

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มีบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เสนอการซื้อแบบขยายสำหรับระบบที่ชาญฉลาดและโซลูชันแบบเอ็มเบ็ดเด็ด สามารถพบการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) ปรึกษาตัวแทน Intel สำหรับรายละเอียด

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ)

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด หมายถึงความจุสูงสุดของหน่วยความจำที่โปรเซสเซอร์รองรับ

ประเภทของหน่วยความจำ

โปรเซสเซอร์ Intel® มีสี่ประเภท: แบบ Single Channel, แบบ Dual Channel, แบบ Triple Channel, และแบบ Flex Mode

# แชนเนลหน่วยความจำสูงสุด

จำนวน Channel ของหน่วยความจำ หมายถึงการทำงานของแบนด์วิดธ์สำหรับแอพพลิเคชันในการทำงานจริง

แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด

แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด คืออัตราสูงสุดที่ข้อมูลสามารถถูกอ่านหรือถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์โดยโปรเซสเซอร์ (ในหน่วย GB/s)

การขยายที่อยู่ทางกายภาพ

Physical Address Extensions (PAE) เป็นคุณสมบัติที่ทำให้โปรเซสเซอร์ 32 บิต สามารถเข้าถึง Address Space ทางกายภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์

รองรับหน่วยความจำ ECC

การรองรับหน่วยความจำ ECC แสดงถึงการรองรับหน่วยความจำแบบ Error-Correcting Code ของโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ ECC คือหน่วยความจำระบบชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจหาและแก้ไขความเสียหายของข้อมูลภายในที่พบได้บ่อย โปรดทราบว่าหน่วยความจำ ECC ต้องอาศัยการรองรับทั้งของโปรเซสเซอร์และชิปเซ็ต

กราฟิกในตัว

กราฟิกที่มีในตัวช่วยให้ได้คุณภาพของภาพที่เหลือเชื่อ ประสิทธิภาพกราฟิกที่เร็วขึ้น และตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดกราฟิกแยกต่างหาก

กราฟิกเอาท์พุต

กราฟิกเอาท์พุตระบุอินเตอร์เฟซที่มีในการสื่อสารกับอุปกรณ์แสดงผล

Intel® Clear Video Technology

Intel® Clear Video Technology เป็นชุดของการถอดรหัสวิดีโอและเทคโนโลยีการประมวลผลที่สร้างไว้ภายในหน่วยประมวลผลกราฟิกในตัว เพื่อปรับปรุงการเล่นวิดีโอ ให้สีที่คมชัด เป็นธรรมชาติ แม่นยำ และสดใสมากขึ้น รวมไปถึงภาพวิดีโอที่ชัดและมีเสถียรภาพ

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express เป็นเวอร์ชันที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Peripheral Component Interconnect Express (หรือ PCIe) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ PCI Express เวอร์ชั่นต่างกันจะรองรับอัตราข้อมูลที่ต่างกัน

การกำหนดค่า PCI Express

การกำหนดค่า PCI Express (PCIe) อธิบายถึงการผสมผสานกันของเลน PCIe ที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงเลน PCH PCIe กับอุปกรณ์ PCIe

TCASE

อุณหภูมิของเคสคืออุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ Integrated Heat Spreader (IHS) ของโปรเซสเซอร์

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d)

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d) ทำงานต่อจากการสนับสนุนสำหรับ IA-32 (VT-x) และโปรเซสเซอร์ Itanium® Virtualization (VT-i) โดยเพิ่มการสนับสนุนใหม่สำหรับอุปกรณ์ I/O Virtualization \Intel VT-d ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบได้ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ I/O ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

Intel® Fast Memory Access

Intel® Fast Memory Access เป็นสถาปัตยกรรมแบ็คโบน Graphics Memory Controller Hub (GMCH) ที่ได้รับการอัพเดตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยปรับแต่งการใช้งานแบนด์วิดธ์หน่วยความจำที่มีให้เหมาะสมและการลดเวลาแฝงของการเข้าถึงหน่วยความจำ

Intel® Flex Memory Access

Intel® Flex Memory Access เพิ่มความสะดวกให้ทำการอัพเกรดได้ง่ายขึ้นโดยการอนุญาตให้สามารถใช้งานหน่วยความจำที่มีขนาดแตกต่างกันได้และยังคงอยู่ในโหมด Dual-Channel