ตระกูลกราฟิกเฉพาะทาง Intel® Arc™

ตระกูลกราฟิกเฉพาะทาง Intel® Arc™

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย CoreCount ClockSpeedMax ClockSpeed Cache เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Arc™ Pro A30M Graphics Launched Q3'22
Intel® Arc™ Pro A40 Graphics Launched Q3'22
Intel® Arc™ Pro A50 Graphics Launched Q3'22
กราฟิก Intel® Arc™ A380 Launched Q2'22
กราฟิก Intel® Arc™ A770M Launched Q2'22
กราฟิก Intel® Arc™ A730M Launched Q2'22
กราฟิก Intel® Arc™ A550M Launched Q2'22
กราฟิก Intel® Arc™ A370M Launched Q1' 22
กราฟิก Intel® Arc™ A350M Launched Q1' 22