กราฟิก Intel® Arc™ a-ซีรีส์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย CoreCount ClockSpeedMax ClockSpeed Cache เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
กราฟิก Intel® Arc™ A380 Launched Q2'22
กราฟิก Intel® Arc™ A770M Announced Q2'22
กราฟิก Intel® Arc™ A730M Launched Q2'22
กราฟิก Intel® Arc™ A550M Announced Q2'22
กราฟิก Intel® Arc™ A370M Launched Q1' 22
กราฟิก Intel® Arc™ A350M Launched Q1' 22