โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB
Launched Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB
Launched Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB
Launched Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB
Launched Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB
Launched Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB
Launched Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Launched Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB
Launched Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB
Launched Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Launched Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB
Launched Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB
Launched Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB
Launched Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB
Launched Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB
Launched Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Launched Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB
Launched Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q3'20 24 3.70 GHz 2.00 GHz 33 MB
Launched Q3'20 8 4.40 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
Launched Q2'20 20 4.20 GHz 2.40 GHz 27.5 MB
Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB
Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB
Launched Q2'20 24 4.20 GHz 2.30 GHz 33 MB
Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
Launched Q2'20 18 4.30 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย