โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5315Y Launched Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5317 Launched Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318N Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318S Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318Y Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338N Launched Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5320T Launched Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6312U Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6314U Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6326 Launched Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330 Launched Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330N Launched Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6334 Launched Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6336Y Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338 Launched Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338N Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338T Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6342 Launched Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6346 Launched Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6348 Launched Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6354 Launched Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260Y Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352M Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352S Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352V Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352Y Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8358 Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8358P Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8360Y Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8362 Launched Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8368 Launched Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8368Q Launched Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8380 Launched Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 4309Y Launched Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4310 Launched Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4310T Launched Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4314 Launched Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 4316 Launched Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330H Launched Q3'20 24 3.70 GHz 2.00 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8356H Launched Q3'20 8 4.40 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8360H Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8360HL Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318H Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5320H Launched Q2'20 20 4.20 GHz 2.40 GHz 27.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6328H Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6328HL Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6348H Launched Q2'20 24 4.20 GHz 2.30 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8353H Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8354H Launched Q2'20 18 4.30 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8376H Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8376HL Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8380H Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8380HL Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย