Intel® Data Center Block สำหรับการอนุมาน AI ระดับองค์กร

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System XIR1208WFTY01 Q4'19 Launched 1U Rack
Intel® Server System XIR1208WFTY02 Q4'19 Launched 1U Rack
Intel® Server System XIR2208WFTZ03 Q4'19 Launched 2U Rack

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต CPU, หน่วยความจำสูงสุด, พอร์ต, และอีกมากมาย