บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50TNP

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 270 W
Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 270 W