เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50TNP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Q3'21 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4