เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50CYP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4