เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
Q3'19 1325000 2592 114 Mb 528 F1760
Q3'19 2073000 3960 239.5 Mb 612 F2597
Q3'19 2753000 5760 244 Mb 816 F2912