คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82544

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
CablingDescription
MaxTDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
Discontinued Single
Discontinued Single