คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82544EI

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • การกำหนดค่าพอร์ต Single
 • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCI-X

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ขนาดแพ็คเกจ 27x27mm

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® 82544EI Gigabit Ethernet Controller, Single Port, PBGA, Tray

 • MM# 838208
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SL5XV
 • รหัสการสั่งซื้อ FW82544EI
 • Stepping AN/A
 • MDDS Content ID 708580

Intel® 82544EI Gigabit Ethernet Controller, Single Port, PBGA, Tape

 • MM# 838209
 • รหัสการสั่งซื้อ FW82544EI

Intel® 82544EI Gigabit Ethernet Controller, Single Port, Pb-Free 2LI, PBGA, Tray

 • MM# 867769
 • รหัสการสั่งซื้อ NH82544EI
 • Stepping ANA
 • MDDS Content ID 708076

Intel® 82544EI Gigabit Ethernet Controller, Single Port, Pb-Free 2LI, PBGA, Tape

 • MM# 867771
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SL87V
 • รหัสการสั่งซื้อ NH82544EI
 • Stepping A0
 • MDDS Content ID 708076

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN

SL87V

SL5XV

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับIntel® Network Adapters

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

ไดรเวอร์ฐาน Gigabit สําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ FreeBSD*

การปิดใช้งานความสามารถในการออฟโหลด TCP-IPv6 Checksum กับ Intel® 1/10 GbE Controller

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์