เอฟพีจีเอ Cyclone® V GT

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2011 77000 150 4.884 Mb 336 M301, M383, U484, F484, F672
2011 149500 156 7.696 Mb 480 M484, U484, F484, F672, F896
2011 301000 342 13.917 Mb 560 U484, F484, F672, F896, F1152

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ กราฟิกโปรเซสเซอร์ การทำลวดลายวงจร และ TDP