เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CGTD7

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7C5U19A7N

 • MM# 965687
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7C5U19A7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698356746388

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7C5U19C7N

 • MM# 965688
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7C5U19C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695125746433

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7D5F31I7N

 • MM# 965689
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7D5F31I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692368746063

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7D5F27I7N

 • MM# 965958
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7D5F27I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693817745301

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7B5M15I7N

 • MM# 968074
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6S0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7B5M15I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694161

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7B5M15C7N

 • MM# 968211
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6W0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7B5M15C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701619

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7C5F23C7N

 • MM# 968212
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6W1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7C5F23C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691970744478

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7D5F31C7N

 • MM# 968349
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR700
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7D5F31C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697146744824

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7C5U19I7N

 • MM# 968904
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7G1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7C5U19I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693328746659

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7D5F27C7N

 • MM# 968905
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7G2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7D5F27C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698679746122

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7C5F23I7

 • MM# 970600
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8UF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7C5F23I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696912

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7C5F23I7N

 • MM# 970601
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8UG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7C5F23I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696072744699

Cyclone® V 5CGTD7 FPGA 5CGTFD7D5F27I7

 • MM# 970602
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8UH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGTFD7D5F27I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692110

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR4RQ

SR6S0

SR4RP

SR4RN

SR6W1

SR6W0

SR700

SR4ZK

SR7G2

SR7G1

SR8UH

SR8UG

SR8UF

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า