เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2017 1679000 3326 223.5 Mb 656 F2597, F2912
2017 2073000 3960 239.5 Mb 656 F2597, F2912