เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX 2100

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU2F53E2VG

 • MM# 985048
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRET8
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU2F53E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707904

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU3F53E1VG

 • MM# 985049
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRET9
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU3F53E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707904

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU3F53E2VG

 • MM# 985050
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRETB
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU3F53E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707904

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU3F53E3VG

 • MM# 985052
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRETC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU3F53E3VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707904

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU2F53E1VG

 • MM# 985053
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRETF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU2F53E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707904

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN1F53E2VG

 • MM# 985075
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRETW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN1F53E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN2F53E1VG

 • MM# 985079
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRETY
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN2F53E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN2F53E2VG

 • MM# 985081
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRETZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN2F53E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN3F53E2VG

 • MM# 985082
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREU0
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN3F53E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU1F53E1VG

 • MM# 985086
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREU2
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU1F53E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708510

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU1F53E2VG

 • MM# 985088
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREU3
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU1F53E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708510

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU2F53E1VG

 • MM# 985095
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREU4
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU2F53E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708510

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU2F53E2VG

 • MM# 985098
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREU5
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU2F53E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708510

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU3F53E1VG

 • MM# 985099
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREU6
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU3F53E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708510

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU3F53E2VG

 • MM# 985100
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREU7
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU3F53E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708510

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU1F53E1VG

 • MM# 985102
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREU9
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU1F53E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707904

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU1F53E2VG

 • MM# 985103
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREUA
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU1F53E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707904

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN1F53E1VG

 • MM# 985104
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREUB
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN1F53E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN3F53E1VG

 • MM# 985105
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREUC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN3F53E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN3F53E3VG

 • MM# 985106
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREUD
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN3F53E3VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU3F53E3VG

 • MM# 985107
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREUG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU3F53E3VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708510

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU1F55E1VG

 • MM# 986618
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREZT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU1F55E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU1F55E2VG

 • MM# 986619
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREZU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU1F55E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU2F55E1VG

 • MM# 986621
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREZV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU2F55E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU2F55E2VG

 • MM# 986622
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREZW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU2F55E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU3F55E3VG

 • MM# 986623
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREZX
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU3F55E3VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU3F55E1VG

 • MM# 986624
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREZY
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU3F55E1VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU3F55E2VG

 • MM# 986625
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SREZZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU3F55E2VG
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU1F55E1VGAS

 • MM# 999GHN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFWN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU1F55E1VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU2F55E1VGAS

 • MM# 999GHP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFWP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU2F55E1VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU2F55E2VGAS

 • MM# 999GHT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFWQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU2F55E2VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU1F55E2VGAS

 • MM# 999GJ4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFWS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU1F55E2VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 708696

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN1F53E1VGAS

 • MM# 999GJT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFX1
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN1F53E1VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN2F53E1VGAS

 • MM# 999GJV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFX2
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN2F53E1VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN1F53E2VGAS

 • MM# 999GJW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFX3
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN1F53E2VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN2F53E2VGAS

 • MM# 999GJX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFX4
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN2F53E2VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU1F53E1VGAS

 • MM# 999GJZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFX5
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU1F53E1VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU2F53E1VGAS

 • MM# 999GK0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFX6
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU2F53E1VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU1F53E2VGAS

 • MM# 999GK1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFX7
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU1F53E2VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU2F53E2VGAS

 • MM# 999GK2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFX8
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU2F53E2VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU1F53E1VGAS

 • MM# 999GK4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFX9
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU1F53E1VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 800035809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU2F53E1VGAS

 • MM# 999GK5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFXA
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU2F53E1VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 800035809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU1F53E2VGAS

 • MM# 999GK6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFXB
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU1F53E2VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 800035809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU2F53E2VGAS

 • MM# 999GK7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFXC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU2F53E2VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 800035809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN3F53E3VGAS

 • MM# 999GK8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFXD
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN3F53E3VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 707845

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU3F53E2VGAS

 • MM# 999GKF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFXF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU3F53E2VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 800035809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU3F53E3VGAS

 • MM# 999GKG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFXG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU3F53E3VGAS
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU1F55E1VGBK

 • MM# 99A7V3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKDG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU1F55E1VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU1F55E2VGBK

 • MM# 99A7V4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKDH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU1F55E2VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU2F55E1VGBK

 • MM# 99A7V5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKDJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU2F55E1VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU2F55E2VGBK

 • MM# 99A7V6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKDK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU2F55E2VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU1F53E1VGBK

 • MM# 99A7V7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKDL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU1F53E1VGBK
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU1F53E2VGBK

 • MM# 99A7V8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKDM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU1F53E2VGBK
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU2F53E2VGBK

 • MM# 99A7V9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKDN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU2F53E2VGBK
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU3F53E2VGBK

 • MM# 99A7VA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKDP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU3F53E2VGBK
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN1F53E1VGBK

 • MM# 99A7VP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKDY
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN1F53E1VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN1F53E2VGBK

 • MM# 99A7VT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKDZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN1F53E2VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN2F53E1VGBK

 • MM# 99A7VX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKE0
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN2F53E1VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN2F53E2VGBK

 • MM# 99A7VZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKE1
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN2F53E2VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN3F53E3VGBK

 • MM# 99A7W0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKE2
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN3F53E3VGBK
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU1F53E1VGBK

 • MM# 99A7W2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKE4
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU1F53E1VGBK
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU1F53E2VGBK

 • MM# 99A7W3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKE5
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU1F53E2VGBK
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU2F53E1VGBK

 • MM# 99A7W4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKE6
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU2F53E1VGBK
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU2F53E2VGBK

 • MM# 99A7W5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKE7
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU2F53E2VGBK
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU3F53E3VGBK

 • MM# 99A7W6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKE8
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU3F53E3VGBK
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU3F55E1VGNE

 • MM# 99AKW8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0P
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU3F55E1VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN1F53E1VGNE

 • MM# 99AKWZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0R
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN1F53E1VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN3F53E2VGNE

 • MM# 99AKX0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0S
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN3F53E2VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU3F53E2VGNE

 • MM# 99AKX1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0T
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU3F53E2VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU3F53E2VGNE

 • MM# 99AKX3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0U
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU3F53E2VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU3F53E3VGNE

 • MM# 99AKX5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0W
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU3F53E3VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN1F53E2VGNE

 • MM# 99AKXZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1D
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN1F53E2VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN3F53E1VGNE

 • MM# 99AKZ3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1E
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN3F53E1VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN3F53E3VGNE

 • MM# 99AKZ4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1F
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN3F53E3VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU1F53E1VGNE

 • MM# 99AKZ5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1G
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU1F53E1VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU1F53E2VGNE

 • MM# 99AKZA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1L
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU1F53E2VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU2F53E1VGNE

 • MM# 99AKZC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1M
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU2F53E1VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU2F53E2VGNE

 • MM# 99AKZG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1N
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU2F53E2VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU3F53E1VGNE

 • MM# 99AKZT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1P
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU3F53E1VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHU3F53E3VGNE

 • MM# 99AKZW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHU3F53E3VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 815580

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU1F55E1VGNE

 • MM# 99AKZX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1R
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU1F55E1VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU1F55E2VGNE

 • MM# 99AL01
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1S
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU1F55E2VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU2F55E1VGNE

 • MM# 99AL03
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1T
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU2F55E1VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU3F55E2VGNE

 • MM# 99AL04
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1U
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU3F55E2VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU3F55E3VGNE

 • MM# 99AL05
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1V
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU3F55E3VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU1F53E1VGNE

 • MM# 99AL06
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1W
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU1F53E1VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU1F53E2VGNE

 • MM# 99AL07
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1X
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU1F53E2VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BEU2F55E2VGNE

 • MM# 99AL08
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BEU2F55E2VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU2F53E1VGNE

 • MM# 99AL09
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL1Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU2F53E1VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU2F53E2VGNE

 • MM# 99AL0A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL20
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU2F53E2VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21CHU3F53E1VGNE

 • MM# 99AL0C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL21
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21CHU3F53E1VGNE
 • Stepping B0
 • MDDS Content ID 809465

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN2F53E1VGNE

 • MM# 99AL0K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL27
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN2F53E1VGNE
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA 1SM21BHN2F53E2VGNE

 • MM# 99AL0L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL28
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SM21BHN2F53E2VGNE
 • Stepping B0

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRETC

SRETB

SRL0S

SRL0T

SRL0U

SRL0W

SRETF

SRL0P

SRL0R

SRET9

SRET8

SREZZ

SREZY

SREZX

SREZW

SREZV

SREZU

SREZT

SRFXG

SRFXF

SRFXD

SRFXC

SRFXB

SRFXA

SRFX8

SRFX7

SRFX6

SRFX5

SRFWS

SRFX4

SRFX3

SRFWQ

SRFX2

SRFWP

SRFX1

SRKDY

SRKDZ

SRFX9

SRKDP

SRKE1

SRKE2

SREUD

SREUC

SRKE4

SREUB

SRKE5

SREUA

SRKE6

SRKE7

SRKE8

SRKDH

SRL1T

SRFWN

SRL1U

SRKDJ

SRL1V

SRL27

SRKDK

SRL1W

SRL28

SRKDL

SRL1X

SRKDM

SRL1Y

SRKDN

SRL1Z

SREUG

SRKE0

SREU6

SRL1L

SREU5

SRL1M

SREU4

SRL1N

SREU3

SRL20

SREU2

SRL1P

SRL21

SRL1Q

SREU0

SRL1R

SRKDG

SRL1S

SRL1D

SRL1E

SRL1F

SRETZ

SRL1G

SRETY

SREU9

SRETW

SREU7

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงสูงสุด

ความจุทั้งหมดของสแต็กหน่วยความจำแบนด์วิดธ์สูงแบบ In-Package ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอ
ของ Intel ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

ตัวรับส่งสัญญาณการปรับพัลส์-แอมพลิจูด (PAM4) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ PAM4 สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลการปรับพัลส์-แอมพลิจูด (PAM4) สูงสุด

อัตราข้อมูล PAM4 สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ PAM4 รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ไฮเปอร์-รีจิสเตอร์

Hyper-Register เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) เพิ่มเติมในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ ที่ทำให้ได้การตั้งเวลาใหม่และการสร้างไปป์ไลน์ของการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายเพื่อให้ได้ความถี่นาฬิกาที่สูงกว่าในโครงสร้างเอฟพีจีเอ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า