ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2600SR

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System LSP2D2ZS554600 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554601 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554602 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554200 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554201 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554202 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568600 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568601 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568602 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568200 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568201 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568202 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580600 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580601 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580602 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580200 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580201 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580202 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต CPU, หน่วยความจำสูงสุด, พอร์ต, และอีกมากมาย