ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2600SR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554200 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554201 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554202 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554600 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554601 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS554602 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568200 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568201 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568202 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568600 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568601 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS568602 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580200 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580201 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580202 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580600 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580601 Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LSP2D2ZS580602 Discontinued

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต CPU, หน่วยความจำสูงสุด, พอร์ต, และอีกมากมาย