ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรี่ส์ 300

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
ไม่ใช่ 3.0 3.0/2.0 6 W
ใช่ 3.0 3.1/2.0 6 W
ไม่ใช่ 3.0 3.1/2.0 6 W
ไม่ใช่ 2.0 3.1/2.0 6 W
ไม่ใช่ 3.0 3.1/2.0 6 W
ไม่ใช่ 3.0 3.1/2.0 6 W
ใช่ 3.0 3.0/2.0 6 W