Intel® Z390 Chipset

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะหน่วยความจำ

กราฟิกโปรเซสเซอร์

  • # ของจอแสดงผลที่รองรับ 3

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 9

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900T Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 6882
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KS Discontinued Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 6887
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KF Launched Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 6891
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900K Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 6899
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900 Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 6914

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 9

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700T Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7101
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700KF Launched Q1'19 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 7105
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700K Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7113
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700F Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 7123
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700 Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7131

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 8

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700T Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7179
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700K Discontinued Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7181
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700 Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7188
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8086K Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7225

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 9

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600T Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7790
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600K Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7792
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600KF Launched Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 7804
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600 Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7812
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500T Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7821
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500F Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 7829
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500 Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7843
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400F Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 7852
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400T Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7864
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400 Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7877

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 8

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600T Discontinued Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7906
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600K Discontinued Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7908
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600 Discontinued Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7912
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400 Discontinued Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 7938

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 9

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350KF Launched Q1'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 8554
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350K Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8558
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9320 Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8563
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9300T Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8567
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9300 Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8571
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100T Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8585
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100F Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 8591
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100 Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8605

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 8

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8350K Discontinued Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8615
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300 Discontinued Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8623
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300T Discontinued Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8627
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100 Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8676
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100T Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 8683

ซีรี่ส์โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5620 Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 14197
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600T Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 14201
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600 Discontinued Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 14203
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500T Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 14207
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500 Discontinued Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630 14213
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5420T Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610 14217
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5420 Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610 14221
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610 14240
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610 14244

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ G

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610 21386
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610 21392
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610 21397
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4920 Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610 21402
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900T Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610 21406
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900 Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610 21408

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ความเร็ว Bus

บัสเป็นระบบย่อยที่ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกันเอง ซึ่งมีประเภทต่างๆ ที่รวมถึงฟรอนท์ไซด์บัส (FSB) ซึ่งทำหน้าที่เคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างซีพียูและ Memory Controller Hub, Direct Media Interface (DMI) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดระหว่างตัวควบคุมหน่วยความจำที่รวมอยู่ในตัวของ Intel และ I/O Controller Hub ของ Intel ในมาเธอร์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ และ Quick Path Interconnect (QPI) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดระหว่างซีพียูและตัวควบคุมหน่วยความจำที่รวมอยู่ในตัว

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก

การโอเวอร์คล็อกแสดงความสามารถในการได้คอร์, กราฟิก และความถี่ของหน่วยความจำสูงโดยการเพิ่มความเร็วสัญญาณนาฬิกาของโปรเซสเซอร์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบ

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มีบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เสนอการซื้อแบบขยายสำหรับระบบที่ชาญฉลาดและโซลูชันแบบเอ็มเบ็ดเด็ด สามารถพบการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) ปรึกษาตัวแทน Intel สำหรับรายละเอียด

# ของ DIMMs ต่อแชนเนล

DIMMs ต่อแชนเนล แสดงปริมาณของโมดูลหน่วยความจำแบบ Dual Inline ที่ได้รับการสนับสนุนต่อแต่ละแชนเนลหน่วยความจำของโปรเซสเซอร์

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express เป็นเวอร์ชันที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Peripheral Component Interconnect Express (หรือ PCIe) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ PCI Express เวอร์ชั่นต่างกันจะรองรับอัตราข้อมูลที่ต่างกัน

การกำหนดค่า PCI Express

การกำหนดค่า PCI Express (PCIe) อธิบายถึงการผสมผสานกันของเลน PCIe ที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงเลน PCH PCIe กับอุปกรณ์ PCIe

# สูงสุดของเลน PCI Express

เลน PCI Express (PCIe) ประกอบด้วยสอง Differential Signaling Pairs สำหรับรับข้อมูล กับสำหรับส่งข้อมูล และเป็นหน่วยพื้นฐานของบัส PCIe # ของเลน PCI Express คือจำนวนทั้งหมดที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์

การปรับปรุงแก้ไข USB

USB (Universal Serial Bus) คือมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์

อินทิเกรต LAN

LAN แบบในตัวแสดงว่ามี Intel Ethernet MAC หรือพอร์ต LAN รวมอยู่ในบอร์ดระบบ

การปรับปรุงแก้ไขพอร์ตโปรเซสเซอร์ PCI Express ที่รองรับ

การปรับปรุงแก้ไขแสดงข้อมูลจำเพาะของ PCI express ที่มีการเปิดใช้งานพอร์ตโปรเซสเซอร์ หมายเหตุ: การกำหนดค่า PCI Express จริงของโปรเซสเซอร์จะถูกกำหนดหรือจำกัดโดยค่าคุณลักษณะเฉพาะของชิปเซ็ตนี้แม้ว่าโปรเซสเซอร์จะได้รับการออกแบบให้มีการปรับปรุงแก้ไขมากขึ้น

การกำหนดค่าพอร์ตโปรเซสเซอร์ PCI Express ที่รองรับ

การกำหนดค่าแสดงจำนวนของเลนและความสามารถในการแยกออกสำหรับการเปิดใช้งานพอร์ตโปรเซสเซอร์ PCI Express หมายเหตุ: การกำหนดค่า PCI Express จริงของโปรเซสเซอร์จะถูกกำหนดหรือจำกัดโดยค่าคุณลักษณะเฉพาะของชิปเซ็ตนี้แม้ว่าโปรเซสเซอร์จะสามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมได้

สนับสนุนหน่วยความจำ Intel® Optane™

หน่วยความจำ Intel® Optane™ เป็นคลาสใหม่ของหน่วยความจำถาวรที่อยู่ระหว่างหน่วยความจำระบบและที่เก็บข้อมูล เพื่อเร่งประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ เมื่อใช้งานร่วมกับ Intel® Rapid Storage Technology Driver จะจัดการที่เก็บข้อมูลหลายระดับชั้น ขณะที่นำเสนอไดรฟ์เสมือนเพียงอันเดียวให้แก่ OS ช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้เป็นประจำอยู่ในระดับชั้นที่เร็วที่สุดของที่เก็บข้อมูล หน่วยความจำ Intel® Optane™ ต้องการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เยี่ยมชม www.intel.com/OptaneMemory สำหรับข้อกำหนดในการกำหนดค่า

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d)

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d) ทำงานต่อจากการสนับสนุนสำหรับ IA-32 (VT-x) และโปรเซสเซอร์ Itanium® Virtualization (VT-i) โดยเพิ่มการสนับสนุนใหม่สำหรับอุปกรณ์ I/O Virtualization \Intel VT-d ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบได้ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ I/O ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

สิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์ม Intel® vPro™

เทคโนโลยี Intel® วีโปร™ เป็นชุดความสามารถด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการภายในโปรเซสเซอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้าน IT สี่ด้านหลักๆ ได้แก่: 1) การจัดการภัยคุกคาม รวมถึงการป้องกันจาก รูทคิท ไวรัส และมัลแวร์ 2) การป้องกันการเข้าถึงจุดเชื่อมต่อเว็บไซต์และการระบุตัวตน 3) ปกป้องข้อมูล ความลับส่วนบุคคล และธุรกิจ 4) ตรวจติดตาม แก้ไขปัญหา และซ่อมแซมพีซีและเวิร์คสเตชันทั้งจากทางไกลและในพื้นที่

เวอร์ชัน เฟิร์มแวร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®

เฟิร์มแวร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel® ใช้ความสามารถของแพลตฟอร์มในตัวและแอพพลิเคชันด้านการจัดการและความปลอดภัยเพื่อจัดการสินทรัพย์คอมพิวเตอร์เครือข่ายจากระยะไกลแบบ Out-of-Band

เทคโนโลยีระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel®

ระบบเสียงแยกแยะความถี่สูง Intel® สามารถเล่นกับแชนเนลได้ในจำนวนมากขึ้นและมีคุณภาพสูงกว่ารูปแบบเสียงในตัวแบบเดิม นอกจากนี้ ระบบเสียงแยกแยะความถี่สูง Intel® ยังมีเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสนับสนุนเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดและยอดเยี่ยมที่สุดอีกด้วย

Intel® Rapid Storage Technology

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ให้การปกป้อง, ประสิทธิภาพ, และความสามารถในการเพิ่มขยายสำหรับแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะใช้ฮาร์ดไดรฟ์จำนวนหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัวก็ตาม ผู้ใช้ก็สามารถได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการใช้พลังงานที่ต่ำลงได้ เมื่อใช้ไดรฟ์มากกว่าหนึ่งตัว ผู้ใช้ก็สามารถได้รับการคุ้มครองจากการสูญเสียข้อมูลที่ดีขึ้นได้ในกรณีที่ฮาร์ดไดรฟ์เกิดความบกพร่องในการทำงาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องมาจาก Intel® Matrix Storage Technology

Intel® Rapid Storage Technology สำหรับ PCI Storage

ช่วยให้คุณลักษณะของ Intel® Rapid Storage Technology ทำงานบนอุปกรณ์ PCI Storage โดยจัดหาการป้องกัน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการขยายสำหรับแพลตฟอร์ม

Intel® Smart Sound Technology

Intel® Smart Sound Technology เป็นตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) สำหรับออฟโหลดของเสียงและคุณลักษณะทางด้านเสียง/เสียงพูด

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) เป็นฟังก์ชั่นแพลตฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูลรับรองและการจัดการคีย์ที่ใช้โดย Windows 8* และ Windows® 10 Intel® PTT สนับสนุน BitLocker* สำหรับการเข้ารหัสฮาร์ดไดรฟ์ และสนับสนุนข้อกำหนด Microsoft ทั้งหมดสำหรับ Trusted Platform Module (fTPM) 2.0 สำหรับเฟิร์มแวร์

Intel® Boot Guard

Intel® Device Protection Technology พร้อมด้วย Boot Guard ช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมก่อน OS ของระบบจากไวรัสและการโจมตีด้วยซอฟต์แวร์อันตราย