ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Q370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ใช่ 6 W
Mobile Intel® QM370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ใช่ 3 W
Intel® B365 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
Intel® B360 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ไม่ใช่ 6 W
Intel® H370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ไม่ใช่ 6 W
Intel® H310 Chipset Launched 5 GT/s 2.0 3.1/2.0 ใช่ 6 W
Intel® Z390 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ไม่ใช่ 6 W
Intel® Z370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 ไม่ใช่ 6 W
Mobile Intel® HM370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ใช่ 3 W