ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ME
(แคช 8M, 2.60 GHz)
Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ME
(แคช 12M, 2.80 GHz)
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ML
(แคช 8M, 1.70 GHz)
Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ML
(แคช 12M, 2.00 GHz)
Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278GEL
(แคช 16M, 2.00 GHz)
Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226GE
(แคช 12M, 3.40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278GE
(แคช 16M, 3.30 GHz)
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276M
(แคช 12M, 2.80 GHz)
Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286M
(แคช 16M, 2.40 GHz)
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2288G
(แคช 16M, 3.70 GHz)
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278G
(แคช 16M, 3.40 GHz)
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2246G
(แคช 12M, 3.60 GHz)
Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2274G
(แคช 8M, 4.00 GHz)
Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2244G
(แคช 8M, 3.80 GHz)
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2236
(แคช 12M, 3.40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2234
(แคช 8M, 3.60 GHz)
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286G
(แคช 12M, 4.00 GHz)
Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276G
(แคช 12M, 3.80 GHz)
Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224
(แคช 8M, 3.40 GHz)
Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224G
(แคช 8M, 3.50 GHz)
Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226G
(แคช 12M, 3.40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2134
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2136
(แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124
(แคช 8M, สูงสุด 4.30 GHz)
Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186G
(แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124G
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176G
(แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2144G
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2126G
(แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2174G
(แคช 8M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2146G
(แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186M
(แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176M
(แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KS
(แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz)
Discontinued Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900
(แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900T
(แคช 16M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9880H
(แคช 16M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9980HK
(แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KF
(แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900K
(แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-8950HK
(แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700E
(แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9850HE
(แคช 9M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700TE
(แคช 12M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9850HL
(แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9750H
(แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9750HF
(แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9850H
(แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700T
(แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz)
Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700
(แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700F
(แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700KF
(แคช 12M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q1'19 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700K
(แคช 12M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8557U
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8569U
(แคช 8M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q2'19 4 4.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8086K
(แคช 12M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7+8700
(แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz) มาพร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™
(16GB)
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8559U
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q2'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700T
(แคช 12M, สูงสุด 4.00 GHz)
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8750H
(แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-8700B Processor
(12M Cache, up to 4.60 GHz)
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8850H
(แคช 9M, สูงสุด 4.30 GHz)
Launched Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700K
(แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz)
Discontinued Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700
(แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500E
(แคช 9M, สูงสุด 4.20 GHz)
Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500TE
(แคช 9M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600T
(แคช 9M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500T
(แคช 9M, สูงสุด 3.70 GHz)
Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9300H
(แคช 8M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400H
(แคช 8M, สูงสุด 4.30 GHz)
Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500F
(แคช 9M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400T
(แคช 9M, สูงสุด 3.40 GHz)
Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500
(แคช 9M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600
(แคช 9M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9300HF
(แคช 8M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400
(แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz)
Discontinued Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600KF
(แคช 9M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400F
(แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600K
(แคช 9M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8260U
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8257U
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8279U
(แคช 6M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5+8400
(แคช 9M, สูงสุด 4.00 GHz) มาพร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™
(16GB)
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5+8500
(แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz) มาพร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™
(16GB)
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8269U
(แคช 6M, สูงสุด 4.20 GHz)
Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8259U
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600
(แคช 9M, สูงสุด 4.30 GHz)
Discontinued Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600T
(แคช 9M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500
(แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400H
(แคช 9M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500T
(แคช 9M, สูงสุด 3.50 GHz)
Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8300H
(แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz)
Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400H
(แคช 8M, สูงสุด 4.20 GHz)
Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400B
(แคช 9M, สูงสุด 4.00 GHz)
Discontinued Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500B
(แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz)
Discontinued Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600K
(แคช 9M, สูงสุด 4.30 GHz)
Discontinued Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400
(แคช 9M, สูงสุด 4.00 GHz)
Discontinued Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100E
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100HL
(แคช 6M, สูงสุด 2.90 GHz)
Launched Q2'19 4 2.90 GHz 1.60 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100TE
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9320
(แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100F
(แคช 6M, สูงสุด 4.20 GHz)
Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100
(แคช 6M, สูงสุด 4.20 GHz)
Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100T
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9300T
(แคช 8M, up to 3.80 GHz)
Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9300
(แคช 8M, สูงสุด 4.30 GHz)
Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350K
(แคช 8M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350KF
(แคช 8M, up to 4.60 GHz)
Launched Q1'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8140U
(แคช 4M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q4'19 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100B
(แคช 4M, 3.60GHz)
Discontinued Q3'18 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100H
(แคช 6M, 3.00 GHz)
Launched Q3'18 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8109U
(แคช 4M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100T
(แคช 6M, 3.10 GHz)
Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300
(แคช 8M, 3.70 GHz)
Discontinued Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300T
(แคช 8M, 3.20 GHz)
Discontinued Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100
(แคช 6M, 3.60 GHz)
Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8350K
(แคช 8M, 4.00 GHz)
Discontinued Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5420
(แคช 4M, 3.80 GHz)
Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5420T
(แคช 4M, 3.20 GHz)
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600T
(แคช 4M, 3.30 GHz)
Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5620
(แคช 4M, 4.00 GHz)
Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400
(แคช 4M, 3.70 GHz)
Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400T
(แคช 4M, 3.10 GHz)
Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500T
(แคช 4M, 3.20 GHz)
Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500
(แคช 4M, 3.80 GHz)
Discontinued Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600
(แคช 4M, 3.90 GHz)
Discontinued Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G4932E
(แคช 2M, 1.90 GHz)
Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G4930E
(แคช 2M, 2.40 GHz)
Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930T
(แคช 2M, 3.00 GHz)
Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930
(แคช 2M, 3.20 GHz)
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4950
(แคช 2M, 3.30 GHz)
Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900T
(แคช 2M, 2.90 GHz)
Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4920
(แคช 2M, 3.20 GHz)
Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900
(แคช 2M, 3.10 GHz)
Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Intel® B365 Chipset Launched Q4'18
ชิปเซ็ต Intel® Z390 Launched Q4'18
ชิปเซ็ต Intel® Q370 Launched Q2'18
ชิปเซ็ต Intel® H310 Launched Q2'18