Dempsey เดิมของผลิตภัณฑ์

Dempsey เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ BornOnDate # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5030
(แคช 4M, 2.66 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5040
(แคช 4M, 2.83 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 2.83 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5050
(แคช 4M, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5060
(แคช 4M, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5070
(แคช 4M, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5080
(แคช 4M, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5063
(แคช 4M, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย