Taylor Pass เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Q2'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3
Q2'16 Launched
Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3