ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 3.6 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 3 W
Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 2.0 4.1 W
Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W